RU UA EN

Конструкція модуля нагріву МН-240 • Модуль складається з двох окремо розташованих один над іншим паралельно підключених елементів (термоблоків), що представляють собою проточні водонагрівачі.

 • Кожний елемент має свою систему контролю та регулювання з панеллю управління та індикації (блоком управління 8), яка забезпечує оптимальне регулювання та безпечне функціонування термоблоку як автономно, так і під управлінням регулятору каскаду.

 • Кожний з елементів складається з двокамерних теплообмінників (1), зібраних з паралельно підключених спіральних трубчатих елементів, всередині нижньої камери теплообмінника знаходиться газовий пальник типа "премікс" з електродом розпалювання і електродом контролю полум'я.
  Попередньо приготовлена суміш газу з повітрям подається на пальник через газохід (4) вентилятором (3) зі змінним числом обертів, що задаються блоком управління (8) в залежності від необхідної потужності (таким чином здійснюється так звана "модуляція полум'я"), яка може регулюватися в межах від 20 % до 100 % від номінальної потужності.
  Повітря засмоктується вентилятором через сопло (4), зв'язане з газовим клапаном, який подає на вхід вентилятора газ у кількості, пропорційній кількості повітря, що замоктується.
  Продукти згоряння видаляються з розташованих всередині теплообмінників камер згоряння через димоходи (5).
  Конденсат, що утворюється в камерах згоряння і димоходах, збирається в сіфони-конденсатозбірники, з яких потрапляє в загальну систему конденсатовидалення, яка монтується під час збирання модулів в котельну установку.

 • Теплоносій з колектору (11) зворотньої лінії системи опалення циркуляційними насосами (7) через трубопроводи подається в теплообмвнники і, проходячи крізь них, поступає у подаючий колектор (12).
  Вказанні трубопроводи облаштовані зворотніми клапанами, запірною арматурою, яка дозволяє відключати від загальних колекторів окремі, незалежні один від одного елементи модуля для обслуговування без зливання теплоносія з усієї системи.
  У верхній частині системи трубопроводів теплоносія встановлені автоматичні повітрявідведення.

 • Зворотній (11) та подаючий (12) колектори закінчуються фланцями, призначеними для монтажу модулів в котельну установку.

 • Загальні газові колектори (10) проходять вздовж воздовжньої горизонтальної осі модуля і також закінчуються по обидва боки модуля приєднувальними фланцями.

 • Всі вказані елементи монтються на рамі (14) і зачиняються умовно не показаними на малюнку дверями, що надають модулю декоративного вигляду та забезпечують можливість легкого доступу до елементів модулю.

 • Один загальний блок управління (13) (регулятор каскаду) котельної установки встановлюється при необхідності тільки на одному із модулів нагріву, що її складають.

 • На основній платі блоку управління (8) розташовані елементи з функціями газопальникового автомату, електронного регулятору, мережового живлення, а також управління частотою обертання вентилятору пальника для здійснення модуляції потужності.
  Панель управління термоблоком дозволяє відображати робочий статус, а також задавати параметри роботи термоблоку всередині модуля